Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Во рамките на активностите на Дипломатскиот клуб Скопје, а по повод дваесет и пет години од зачленувањето на Република Македонија во Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС), проф. д-р Ѓорѓи Филипов даде свој осврт на оваа тема. 

На покана на „Еуропа институт” од „Универзитетот на Саарланд” во Саарбрикен,Германија, проф. д-р Ѓорѓи Филипов на 18 јули 2018 одржа предавање на тема „Патенти”. Предавањето беше вклопено во рамките на Летната школа „Европско конкурентско право & заштита на правата на интелектуална сопственост” (8-21 јули 2018), организирана за постдипломци и докторанти од земјите на Југоисточна Европа и Германија.

Извештајот на Богољуб Илиевски од БЕРИН ДОО за годишната средба во Европскиот Патентен Завод – Партнерство за Квалитет (ЕПИ – ЕПО) објавен во тримесечниот информативен магазин на Европскиот Патентен Институт ќе може да го погледнете на следниот линк: https://information.patentepi.com/issue-2-2018/report-from-pfq-meeting.html

На 11 јуни 2018 во Виена, претседателот на Република Австрија, д-р Ван дер Белен прими делегација на „Европската академија на науките и уметностите”, предводена од претседателот на академијата, проф. д-р Феликс Унгер. Во делегацијата учествуваше и амбасадорот, проф. д-р Ѓорѓи Филипов, претседател на УО на Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин” - Скопје и директор на „Берин Интернационал” - Виена.