Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

НА 02.10.2023 ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРСКА СОПСТВЕНОСТ ЗАПОЧНА СО ПРИЕМ НА ОН-ЛАЈН ПРИЈАВИ

Нашата колешка Ивона Секуловска, застапник за индустриска сопственост, оваа година присуствуваше на 41-та годишна конференција на ЕCТА (Асоцијација за трговски марки на Европската заедница) во Прага.

На 1-јуни влезе во сила новиот систем за заштита на патенти во ЕУ кој овозможува на носителите на патенти да стекнат заштита на ниво на ЕУ со една апликација. 

Се одржа 94-от. совет на Европскиот патентен институт (ЕПИ) - асоцијација на европските патентни застапници во Малме, Шведска, на 2 и 3. Мај, 2023.