Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Со дводневен семинар и свеченост одбележан јубилејот на најголемата застапничка куќа од областа на заштита на интелектуална сопственост во Руската федерација

Алибаба Груп во рекордно време, за три месеци доби патент за вештачка интелигенција

USPTO објавува ново правило за трговски марки, со кое се бара апликантите и регистрираните лица од дома и странство да имаат застапник кој е овластен за постапување пред Американскиот Патентен Завод

Европските награди за пронаоѓачи ( European inventors awards) повторно, и годинава фрли светлина на најиновативните умови во Европа и светот.