MKENDE中文

Компанија

 

Добредојдовте на нашата интернет страна, Поаѓајќи од констатацијата дека иновациите, кои секојдневно се појавуваат низ нови производи, услуги, изгледи, функционалности и посебности, се клучни за развојот на секоја компанија, Агенцијата за заштита на интелектуална сопственост БЕРИН доо-Скопје уште од почетокот на своето 18-годишно работење им овозможува на своите клиенти, целосна заштита, регистрација , грижа и остварување на нематерјалните права поврзани со нивните интелектуални креации кои општо се означени со терминот интелектуална сопственост(ИС). Лепезата на нашите услуги ги опфаќа заштитата на:

  • Патенти
  • Трговски Марки
  • Индустриски дизајн
  • Авторски права

Притоа, преку нашата мрежа од партнерски агенции и квалификувани застапници во можност сме да понудиме застапување на територии и пред институции во склад со било кое барање на нашите клиенти.

Искуството кое го имаме, би скале да го прошириме со вашите нови идеи преточувајќи ги истите во права со чија препознатливост можете да се гордеете.