MKENDE中文

Новости

82 ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКИОТ ПАТЕНТЕН ИНСТИТУТ

26.04.2017

Од 23-25 Април 2017, во Минхен (Германија) се одржа 82 Генерално собрание на Советот на Европскиот патентен институт, организација на европските патентни застапници, која брои 11.500 членови од 38 европски земји. На Собранието учествуваа 136 делегати, меѓу нив и четворица од Македонија. На местото на Холанѓанецот, Тони Тангена избран е нов претседател, Френсис Лајден од Белгија, чии потпретседатели се д-р Барбара Куниќ, Словенија и д-р Хаике Фогелсанг, Германија. Нов ГСек е Роаж Переира од Португалија.

Повеќе...

ВОВЕДЕН НАСТАН ПРЕД INTA 2017 ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА

18.03.2017

Во рамки на редовните подготовки за годишната конференција на INTA (Меѓународна Асоцијација на сопствениците на трговски марки) на 17ти Декември во Загреб беше одржан воведен настан на која присуствуваше и Ванчо Дамјански како претставник на Берин.

Повеќе...

СИМПОЗИУМ ЗА НАНОТЕХНОЛОГИЈА И ПЛЕНУМ НА ЕВРОПСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИ ВО САЛЦБУРГ

09.03.2017

Основачите на Аганцијата за интелектуална сопственост Берин, дипл. инж. Лилјана Филипова и проф. д-р Ѓорѓи Филипов, амбасадор, македонски и европски патентни застапници, присуствуваа на два настани во Салцбург и тоа на 3ти март на „Симпозиумот за нанотехнологија”, и на 4ти март на „Свечениот Пленум на Европската академија на науките и уметностите”.

Повеќе...

ОБЈАВЕНА 3 МИЛИОНИТАТА МЕЃУНАРОДНА ПАТЕНТНА ПРИЈАВА ПРЕД WIPO

09.03.2017

Во услови на голема несигурност, со која се соочува економијата во светски рамки, е забележан пораст на глобалната економија на знаење. Имено, во февруари 2017 г. Светската Организација за Интелектуална Сопственост (WIPO) ја објави 3 милионитата патентна пријава во рамки на својот Дoговор за соработка во областа на патентите (PCT).

Повеќе...