Светска организација за интелектуална сопственост

Светска организација за интелектуална сопственост

Факти за државата:

Главен град: 

Број на жители: 

Површина:  km²

БДП: $ (GDP per capita, PPP. World Bank )

Валута:

Инфраструктура за регистрација:

Процедура за регистрација

ТРГОВСКИ МАРКИ

ПАТЕНТИ

ДИЗАЈН