Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Ви посакуваме среќни новогодишни празници!

Изминатиот викенд, претставникот  на БЕРИН присуствуваше на двата можеби најзначајни фестивали за младите во регионот: 13 фестивал за наука ”РАЗОТКРИВАЊЕ” и 4-от фестивал за игри и поп култура ”GAME CON”.

На 87 Совет на ЕПИ учествуваа околу 150 од вкупно 12.500 европски патентни застапници, меѓу нив и Марија Ќосеска Илиевска и Богољуб Илиевски од Агенцијата БЕРИН, како двајца од вкупнио четворицата претставници од Македонија

Претставници од  Агенцијата Берин зедоа учество на регионалниот Семинар: ”Информации за патенти и бази на податоци„ одржан во Скопје.