Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ostvaruv/public_html/berin.mk/db_conn.php on line 5

Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Нов закон за трговските марки стапи на сила во Србија на 1 февруари 2020 година, воведувајќи важни промени со што дополнително го усогласува законодавството за трговски марки на земјата со соодветниот закон на Европската унија.

На 1 oктомври 2020 г. г-дин Дарен Танг,  официјално го започна својот шестгодишниот мандат на генерален директор на Светската Организација за Интелектуална Сопственост-СОИП (World Intellectual Property Organization - WIPO), со што го започна својот шестгодишниот мандат на чело на Организацијата.

На 88то Собрание на Советот на Европскиот патентен институт, избрано е ново раководство!

Имате одличен пронајдок, кој никој предходно не го смислил Европскиот Патентен Завод(European Patent Office) на својот интернет сајт  epo.org  ве упатува на следните чекори!