Публикации

ВОЗДИГАЊЕ НАД ОБЛАЦИ

Ѓорѓи Филипов

14.02.2019

Издавач: ДИС БЕРИН доо Скопје,
ISBN 978-9989-625-07-7
Број на страни: 284 | Димензии: 140X210 | Корица: мека
Тираж: 500 Примероци

БЕРИН ИЗВОР

ЏОРЏЕВ Борис

01.06.2017

Издавач: ДИС БЕРИН доо Скопје,
ISBN 978-9989-625-06-0
Број на страни: 162 | Димензии: 215X170 | Корица: мека
Тираж: 500 Примероци

РАДИУС НА СРЦЕТО

Ѓорѓи Филипов

14.10.2016

Издавач: ДИС БЕРИН доо Скопје,
ISBN 978-9989-625-04-6
Број на страни: 237 | Димензии: 140X210 | Корица: мека
Тираж: 500 Примероци

РАЗУМНИ СИЛИ

Ѓорѓи Филипов

26.05.2015

Издавач: ДИС БЕРИН
ISBN-10 9989-625-03-4
Број на страни: 246 | Димензии: 142X210 | Корица: мека
Тираж: 500 примероци

СВЕЌА И СВЕТЛИНА

Ѓорѓи Филипов

12.06.2013

Издавaч: ТРИ - Скопје
ISBN: 978-608-230-160-0
Број на страни: 273 | Димензии: 140X210 |Корица: мека
Тираж: 500 примероци

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ - моќна алатка за економски растеж

ИДРИС Камил

01.03.2004

Издавaч: СПАТУМ и ДЗИС на Република Македонија
ISBN: 9989-9951-2-5
Број на страни: 293 | Димензии: 230X160 |Корица: мека
Тираж: 500 примероци

ЗА МЕНАЏМЕНТОТ ДИРЕКТНО

ФИЛИПОВ Ѓорѓи

27.02.1995

Издавaч: БЕРИН ДОО - Скопје
ISBN: 9989-625-01-8
Број на страни: 292 | Димензии: 230X130 |Корица: мека
Тираж: 500 примероци

ЕНИГМАТСКИ РЕЧНИК

ПЕЦОВ Петар, КОЦЕВ Пане, ФИЛИПОВ Ванчо, ФИЛИПОВ Ѓорѓи

14.07.1994

Издавaч: БЕРИН ДОО - Скопје
ISBN: 9989-652-00-X
Број на страни: 250 | Димензии: 210X130 |Корица: мека
Тираж: 500 примероци